top of page
waltrovka

návrh veřejných prostranství nového bytového komplexu v Praze

stupeň dokumentace
DNS (vyzvaná soutěž 2.místo)

autor návrhu
Martina Imramovská 

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 
Markéta Šindlarová

zodpovědný projektant
Ferdinand Leffler

autor architektonicko urbanistického návrhu
chybík+kryštof

generální projektant
ADR s.r.o.

projekce

2013

Jedinečnost projektu Waltrovka spočívala v tom, že se esteticky, ekologicky a funkčně řešil nejenom celý areál, ale i jednotlivé realizační fáze (kterých bylo celkově 5). Cílem tedy bylo vymyslet koncept krajinářských úprav, které by fungovali pro majitele již postavených obytných objektů stejně tak jako pro náhodné kolemjdoucí a nové zájemce o bydlení. Celý princip je postavený na kombinací 3 skupin vegetačních prvků a to izolační, kosterní a výplňové dočasné v kombinaci s velkými skupinami stávající vegetace. Vzniká tak velmi organický celek, který reaguje na všechny výstavbové fáze a s nimi související změny.

etapizace

Projekt byl rozdělen do 5 výstavbových fází. Cílem krajinářského návrhu bylo pracovat se stávající a novou vegetací tak, aby poskytovala novým obyvatelům útočiště, aktivitu a působila esteticky ve všech fázích realizace

návrh fáze 0

plocha řešeného území

12,5 Ha

koncept návrhu

návrh asanačních opatření fáze 0

Schéma znázorňuje řešené území, návrh prostupnosti systémem nových pěších komunikací a nová vegetační kostra (izolační, kosterní a výplňová dočasná vegetace).

návrh  fáze 5

Podrobnější návrh vybraných částí (hill park, lineární park, izolační val). 

bottom of page