top of page
barrandez vous

návrh veřejných prostranství nového bytového komplexu na Barrandově

stupeň dokumentace
DNS, DÚR, DSP

autor návrhu
Martina Imramovská 

Katarzyna Dorda

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 
Katarzyna Dorda

zodpovědný projektant
Tomáš Sklenář

vizualizace
studio Horák

autor architektonicko urbanistického návrhu
under construction

generální projektant
Line s.r.o.

 

projekce

2015 - současnost

(projekt pokračuje a v současné době na něm pracuje již pouze ateliér Flera s.r.o.)

Celý tento projekt je o úpravě terénu. Velkým úskalím je absolutní absence vsakování povrchové vody. Proto jsme museli vymyslet to, jak vodu zachytit tak, aby byla čistá, voňavá, nevytopila nájemníkům sklepy a nemnožili se v ní komáři. Retenční jezírko je při přívalových deštích schopné pojmout až 140m³ nad svůj objem a je umístěno v nejnižším bodě celého území.  Již v úvodním schématu je vidět jak dramatické změny zde terén prodělal. Projekt je teď na stavebním úřadě a čeká na vydání SP.

plocha nového pobytového parku bude 1,3 Ha

vnější prostory navazující na okolní zástavbu a plochy


1. pobytový hájek u východního vjezdu 
2. vnější okruh pro pejskaře | navazuje na stávající pěšiny a vyhýbá se vnitřnímu parku
3. venkovní telocvična je součástí joggingové trasy

vnitřní prostory navazující na novou výstavbu


4. vegetační “zelené” plochy 
5. pobytové klastry | 4 vybrané laloky podél hlavní komunikační páteře s jendoduchou multifunkční úpravou
6. multifunkční plochy | náměstíčko na severním a jižním konci je kombinací zpevněné plochy pro variabilní využití v kombinaci s vodními prvky

00

01

02

03

00. běžný stav vodní hladiny

01. stav vodní hladiny zvýšený o 20 cm
při přívalových deštích se povrchové vodní kanály plní vodou a odtékají do podzemní retenční nádrže, hladina jezírka stoupá

02.  stav vodní hladiny zvýšený o 40 cm
při přívalových deštích se povrchové vodní kanály plní vodou a odtékají do podzemní retenční nádrže, všechna voda teče směrem od budov do centrálního prostoru, jezírko se postupně rozlévá do okolí

03.  stav vodní hladiny zvýšený o 60 cm
při přívalových deštích se povrchové vodní kanály plní vodou a odtékají do podzemní retenční nádrže, všechna voda teče směrem od budov do centrálního prostoru, jezírko se postupně rozlévá do širšího okolí směrem k prázdné parcele

celkové převýšení pozemku na rostlém terénu je 11m

bottom of page