top of page
danube house karlín

návrh revitalizace vnitřního a venkovního prostoru administrativního objektu

stupeň dokumentace
DNS, DPS, AD + dokumentace skutečného provedení

autor návrhu
Martina Imramovská 
Alice Boušková

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 
Alice Boušková

zodpovědný projektant
Ferdinand Leffler

autorka fotek

Ester Havlová

realizace

2014 - 2015

(Garpen)

Propojení vnitřku s vnějškem, vtažení přírody do interiéru budovy a zprostředkování venkovního zážitku pro uživatele objektu, to je projekt Danube House. Zadání bylo imitovat přírodu v povodí Dunaje, co se částečně povedlo díky použití jednoduchých interiérových rostlin bez exotického vzhledu. Dominantou prostoru jsou dva vzrostlé stromy Bucida buceras a kamenný menhir, který byl zasazen do stávajícího vodního prvku společně s novým dřevěným molem. Díky použití kamene ze stejného lomu, z jakého je kámen v exteriéru, je dojem propojení vnitřku s vnějškem téměř dokonalý a působí velmi přirozeně.

bottom of page