top of page
amazon house karlín

návrh revitalizace recepce v administrativním objektu

stupeň dokumentace
DNS, DPS, AD 

autor návrhu
Martina Imramovská 
Jitka Ullwerová

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 
Jitka Ull
werová

Dita Tomsová

zodpovědný projektant
Ferdinand Leffler

 

realizace

2015

(mechová stěna)

(březové kmeny - SOS dekorace)

Mechová stěna v Karlíně je snahou o přenos kousku přírody do interiéru administrativního komplexu. Použitý mech je zakonzervován speciální technologií a svým vzhledem reaguje na změnu vzdušní vlhkosti. Speciální směsí se pak nalepí na dřevěnou desku, která se jednoduše připevní na zeď. Březové kmeny jsou upevněny na rozpor do podlahy a stropu. Prostor ještě pořád čeká na instalaci rostlinných kokedam, které celkový přírodní dojem ještě posílí...

bottom of page