top of page
A7 office center

návrh obnovy veřejných prostranství administrativního komplexu v Holešovicích

stupeň dokumentace
DNS, DPS, územní souhlas

autor návrhu

Martina Imramovská
Dita Tomsová

Lukáš Rábek

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 
Dita Tomsová

Lukáš Rábek

zodpovědný projektant
Tomáš Sklenář

realizace

2016-2017

(Covenant s.r.o.)

Revitalizace části veřejných prostranství administrativně obytného komplexu bývalého pivovaru v pražských Holešovicích je pojata velmi minimalisticky skrze zásahy do již nevyhovujících vegetačních struktur. Pro zobytnění prostoru byla vykácena částečně neprostupná vegetace a navrženy vegetační lemy podél hranic řešených ploch. Do prostoru byli dále doplněné sedací prvky a upravené povrchy (špatně pochozí kačírek na vhodně pochozí mlat a hutněný štěrk). Na žádost jednoho z nájemců jsme do prostoru doplnili také výstavné a prezentační panely. Prostor působí pořád velmi lehce a vzdušně, přesto poskytuje mnohem větší možnosti venkovního využití a pobytu.

atrium s platanem

atrium s panely

bottom of page