top of page
mosaic house 

návrh střešní zahrady hotelu za účelem zvýšení retenční schopnosti střechy a zachycení dešťové vody

stupeň dokumentace
DNS, DPS, AD 

autor návrhu

Martina Imramovská 

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 

zodpovědný projektant
Ferdinand Leffler

realizace

2013

(Zahrady Hauf)

Střecha současného hip spotu v Praze, hostelu a hotelu Mosaic House, byla velkou výzvou a to hned z dvou důvodů. Prvním byl šibeniční termín projekce i realizace a druhým samotný fakt, že na střeše bude navezeno pouze 18 cm vegetačního souvrství. Bohatá vegetace byla přesto jedním z nejhlavnějších požadavků zadavatele. Zelená střecha tedy opravdu roste pouze v těchto 18 cm, čemuž byl přizpůsoben hlavně rostlinný sortiment, který se skládá převážně z vícera druhů okrasných trav. Pro výsadbu vzrostlých keřů bylo lokálně navezeno ještě +30 cm vylehčeného substrátu.  Střecha je dnes nejenom esteticky působivá, ale hlavně je domovem mnoha druhů hmyzu, motýlů a malých ptáků.

bottom of page