top of page
trutnov

architektonicko urbanistická soutěž na novou pěší zónu v Trutnově

stupeň dokumentace
ideová studie

autor návrhu
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

Dita Tomsová

zhotovitel
krajinářská architektura M²

zpracovatel
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

Dita Tomsová

zodpovědný projektant
Martina Imramovská

projekce

2018

Velký a hodnotný veřejný prostor v samém centru města v současné době slouží k průjezdu a průchodu aut a návštěvníku. Nikdo se zde nezastaví a pobytová funkce místa je minimální. Návrh tuto situaci razantně mění a vytváří zde nové a příjemné prostory, doplňuje tolik potřebnou vegetaci a pomocí jednoduchých dočasných staveb podporuje lidské měřítko prostoru. 

bottom of page