top of page
bleriot

návrh veřejných prostranství nového bytového komplexu v Kyjích

stupeň dokumentace
ideová studie

autor návrhu
Martina Imramovská 

zhotovitel
krajinářská architektura M²

zpracovatel
Martina Imramovská 

zodpovědný projektant
Martina Imramovská

projekce

2017

Obytný soubor Bleriot se nachází na okraji Prahy na více než 3 hektarech. Vyrostou zde vysoké obytné domy s podzemními garážemi, které ubytují spousty rodin s dětmi. Velká část pozemku je ale pokryta soukromými zahradami přiléhajícími k bytům ve spodním patru. Na společné prostory tudíž moc místa nezbylo. Taky je potřeba zachytit co nejvíce dešťové vody a to nejenom kvůli vyhlášce, ale i proto, že voda v území téměř nezasakuje. Hlavní tematikou má být letiště… Co tedy s tím? Celý koncept je postaven na principu práce s dešťovou vodou, která se zachytává v systému povrchových svodů a vsaků a na zelených střechách objektů. V prostoru jsou umístěny 3 pobytové plochy a to hřiště s letadlem, vodní kaskádou a zóna u jezírka.

bottom of page