top of page
zahrada havlíčkův brod

návrh soukromé rodinné zahrady

stupeň dokumentace
DNS, DPS

autor návrhu
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

Ferdinand Leffler

zhotovitel
Flera.s.r.o

zpracovatel
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

realizace

2015

(Zahrady Hauf)

rozloha

1800 m²

náklady

1,5 mil.

Zahrada V Havlíčkovém Brodu je velmi jednoduchá až minimalistická. Jedná se o středně velkou rodinnou zahradu, kde centrální plochu tvoří trávník, který doplňují trvalkovo travinové výsadby. Novou kostru zahrady tvoří vzrostlé dřeviny, které časem vytvoří a posílí pocit zatím absentujícího soukromí. V severní části před domem vznikl stínomilný záhon s betonovými nášlapy, který přes pískoviště a zahradní domek pokračuje až do východního cípu s otevřeným sezením a ohništěm.

bottom of page