top of page
mapa jsme lokální.jpg

jsme lokální

Myslíme globálně…vsakování dešťové vody do podzemních vod je součástí velkého vodního cyklu v krajině, který má dalekosáhlý dopad na klimatickou situaci celé planety. Nerespektuje žádné administrativní hranice či rozsah řešeného území. Pestré trvalkové směsi a kvetoucí druhy lákají včely a jiný hmyz a přirozeně tak zvyšují biodiverzitu daného místa i v širším kontextu.

…ale pracujeme lokálně. Nová estetická funkce a zobytnění míst jde ruku v ruce se zlepšením mikroklimatu, zvýšením biodiverzity a budováním pozitivního vztahu obyvatelů k nově vznikajícím místům. A nám záleží na tom, jak fungují místa, kde žijeme a pracujeme.

 

Vítejte v sekci „jsme lokální“.

galerie
Stadická
Dobříň
P1120158.JPG
118.JPG
IMG_2279.JPG
IMG_8191.JPG

nominace Adapterra Awards

2023

Stadická

Rekonstrukce uličního prostoru Stadická, Školní a Budovatelů v Roudnici nad Labem. 

Švermova

Rekonstrukce uličního prostoru Švermova a Náměstí 28. Října v Roudnici nad Labem.

IMG_4485.JPG
02.jpg

Libochovice

Rekonstrukce autobusového nádraží v Libochovicích.

Roudnice nad Labem

Výsadby před prodejnou barev Colorway.

Louny

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti "Pod kasárnami" v Lounech. 

Steakgrill

Záhony u restaurace Steakgrill na exitu 29 prošli kompletní rekonstrukcí v roce 2019. Původní trávník nahradila pestrá směs kvetoucích trvalek, okrasných travin a jedlých bylinek. Celý prostor byl kvůli stínu doplněn o tři vzrostlé stromy.

https://www.steakgrill.cz/

Dobříň

Krajinářské úpravy kolem ČOP v Dobříni jsou výsledkem skvělé spolupráce s místní samosprávou a důkazem toho, že obci záleží na všech plochách ve veřejném prostoru. V rámci návrhu došlo k výsadbě tří vzrostlých stromů a ke vzniku dvou ploch extenzivních štěrkových záhonů. Prostor je doplněný o nadčasový městský mobiliář, dvě lavičky a odpadkový koš.

Čížkovice

Cílem územní studie bylo zpracovat strategický a koncepční dokument rozvoje ploch zeleně sídla. Územní studie kategorizuje vybrané plochy dle funkčního, plošného, prostorového významu a dle kvality, doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzitních tříd údržby a stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby.

Předmětem studie dále bylo zpracování souhrnné koncepce veřejných prostranství v obci včetně kategorizace a rozdělení do intenzitních tříd údržby a podrobné zpracování návrhu krajinářských úprav šesti vybraných lokalit.

bottom of page