top of page
revitalizace sídliště Pod kasárnami I.etapa

revitalizace veřejných prostranství na sídlišti v Lounech

stupeň dokumentace
DÚR, DSP, DPS

autor návrhu krajinářských úprav
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

zhotovitel a generální projektant
Projekce dopravní Filip s.r.o.

zpracovatel
Martina Imramovská 

Markéta Šindlarová

realizace

2022

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Předmětem řešení jsou úpravy veřejného prostoru a vegetačních ploch mezi bytovými domy v prostoru sídliště na východním okraji města. Vegetační plochy jsou stávající a nově vzniklé jako důsledek rekonstrukce dětských hřišť, vozovek, chodníků a parkovacích míst. Stávající vegetace je doplněna o dva hlavní prvky – stromové aleje a kvetoucí mnohokmeny a dále o extenzivní štěrkové záhony a plochy pro zasakování dešťové vody tzv. dešťové záhony.  Plochy jsou doplněny také o zapojené keřové skupiny tvořeny zejména z kvetoucích druhů nenáročných na údržbu. V prostoru vzniká nový sousedský park a místa pro setkávání sousedů. V rámci projektu navrhujeme i kompletně nový mobiliář, fitness stezku, tři dětská hřiště a vybavení psí louky.

DJI_0287.JPG
DJI_0304.JPG
IMG_8191.JPG
IMG_4984.JPG
IMG_8228.JPG
IMG_8226.JPG
IMG_4966.JPG
IMG_8214.JPG
IMG_8194.JPG
IMG_8203.JPG
IMG_8230.JPG
DJI_0363.JPG
DJI_0353.JPG
DJI_0343.JPG
DJI_0376.JPG
bottom of page